ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร ๓๖ ห้อง ๓๖.๐๖.๐๕  ได้มีการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เช่น พิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๑  ไตรมาสที่ ๓, พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *