ขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 22-23 มี.ค. 61


ด้วยนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนาศึกษาชั้นปีที่ 2  ได้จัดกิจกรรมโครงการงานบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561  ภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรม  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น.  และ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 – 11.00 น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตร และทำบุญตักบาตร  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสาขาวิชาและรำลึกนึกถึงวันสถาปนาสาขาวิชาของตน  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเสียสละรู้จักกับการให้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จึงขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปีสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาดังกล่าว

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *