รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561


หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุทธจินดา ศาลา 1 โดยมีกำหนดการดังนี้คือ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 17.00 น. รดน้ำศพ
เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีบรรจุศพ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 พิธีพระราชทานเพลิงสพ

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สำหรับประวัติและผลงานของท่านมีดังนี้คือ

ท่านเกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2486 ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วุฒิการศึกษา
-กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
-M.S. in Ed. (Educational Administration) Jackson State University,Miss,USA
-2511. กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประสบการณ์บริหาร
-2509-2518 อาจารย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา
-2518-2536 อาจารย์สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
-2536-2541 อธิการบดีสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 2536-2541
-2542-2546 อธิการบดีสถาบันราชภัฎนครราชสีมา
-เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา ในช่วงปี 2548
– 2559 ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-กรรมการสภาสถาบันราชภัฎ
-กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *