ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร ๓๖ ห้อง ๓๖.๐๖.๐๕  ได้มีการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายๆ อย่างในการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เช่น พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร, พิจารณาการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพครู นอกจากนั้นก็มีประเด็นถึงการเตรียมพร้อมในการรับปริญญาของนักศึกษารุ่นที่ ๑ ในช่วงเดือนมีนาคม การทำเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดส่ง มคอ.๓ มคอ.๕ ของหลักสูตร

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *