พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คืนที่สามคืนสุดท้าย


ตามที่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเช้าวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยเมื่อเย็นของวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์  ณ ศาลา ๕ วัดสุทธจินดา โดยมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน ในส่วนของเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นคืนที่สามคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลมีเจ้าภาพคณะต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ
๒. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีพร้อมด้วยคณะ
๓. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไทสง คณบดีพร้อมด้วยคณะ
๔. อาจารย์ ดร.นิวัติ ทองวล และครอบครัว
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์วรพจน์ มานะสมปอง ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยคณะ
๖. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีพร้อมด้วยคณะ
๗. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยนายภานุวัฒน์ มิ่งจันทึก และคณะ
๘. ชมรมศิษย์เก่าดนตรี CMU Band นำโดย คุณนัฐพงษ์ จันทร์สมบัติ และคณะ
๙. ศิษย์เก่าคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์มนรัก นวะบุศย์ และคณะ
๑๐. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะ
๑๑. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ พร้อมด้วยคณะ

ในนามของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กราบขอบพระคุณเจ้าภาพทุกๆ คณะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพของผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ดังกล่าวเป็นอย่างสูง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *