พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คืนที่สอง


ตามที่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อเช้าวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยเมื่อเย็นของวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์  ณ ศาลา ๕ วัดสุทธจินดา ในส่วนของเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นคืนที่สองของการบำเพ็ญกุศลมีเจ้าภาพคณะต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ศักดิ์ดา นาสองสี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยคณะ
๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยคณะ
๓. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะ
๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีพร้อมด้วยคณะ
๕. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยคณะ
๖. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ว่าที่ รอ.คฑาวุธ พลโคตร ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยคณะ
๗. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวกมลภัทร มาฆเซนต์ พร้อมด้วยคณะ
๘. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ
๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มหย่อง พร้อมด้วยคณะ
๑๐. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผอ.สำนัก พร้อมด้วยคณะ

ในนามของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กราบขอบพระคุณเจ้าภาพทุกๆ คณะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพของผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ดังกล่าวเป็นอย่างสูง

***ขอบคุณภาพถ่ายโดย นายคเณศพงศ์ อิทธิชินบัญชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *