สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.06 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนา 4 ประเด็นก็คือ
1.  ปัญหาและอุปสรรค
2. วิจัยในชั้นเรียน
3. การสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. การเตรียมจัดงานบายเนียร์
ซึ่งในการทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ให้นักศึกษาได้เสนอถึงหัวข้อของงานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมทั้งเหตุผล ความจำเป็นในการทำวิจัยเรื่องนั้น ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละคน รวมถึงการสอบถามสำหรับการเตรียมสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และการจัดงานบายเนียร์ของสาขาวิชา ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับในที่สุด

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *