โครงการค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา


         IMG_1723

เมื่อวันที่  ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การช่วยเหลือท้องถิ่นและการทำตนให้เป็นผู้มีจิตอาสา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ
๒.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
๓.  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนบึงพะไล ชุมชนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันอังคาร ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบึงพะไลให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว นอกจากนั้นก็ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนด้วย โดยกิจกรรมที่ลงมาจัดทำในครั้งนี้นอกจากที่จะได้ร่วมพัฒนาซ่อมแซมห้องน้ำและห้องเรียนแล้ว ทางคณาจารย์และนักศึกษาก็ยังได้ช่วยปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ในส่วนพิธีปิดนั้นทางโรงเรียนได้เชิญท่าน รวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดงาน ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้จัดโครงการดี ๆ เพื่อบริการท้องถิ่น ก่อนที่ท้ายที่สุดจะได้มอบของที่ระลึก รับประทานอาหารและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรม1

อิ่มไอบุญ อุ่นไอธรรม

แม่ครัว

กิจกรรมวันที่2

พิธีปิด

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *