พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่  3 – 5 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ณ วัดอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้หลักการและแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความพร้อมของวุฒิภาวะด้านอื่น ๆ เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพุทธภาวนา

    

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *