นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ ๐๖.๑๗ น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเช้าเข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดใหญ่ชัยมงคล จากนั้นช่วงเวลา ๑๒.๓๐ น. ก็ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมสัมนาเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ โดยช่วงแรกเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบการเมืองของไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และต่อจากนั้นเวลา ๑๔.๔๕ น. ก็เป็นเสวนาทางวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ” จำนวน ๓ ท่าน ประกอบไปด้วย ๑.พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ๒.ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ๓.ดร.สมภาร พรมทา โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ดำเนินรายการคือ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 66.67% ( 3
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *