นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐


เมื่อวันที่๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครราชสีมา เล็งเห็นประโยชน์สำคัญในการส่งเสริมหลักธรรมพระพุทธศาสนาและเรียนธรรมศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยเริ่มที่ “ครู” อันเป็นการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาคน และพัฒนาชาติต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมจะใช้หลักสูตรธรรมศึกษา ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ช่วยคณะสงฆ์ขยายผลออกไปสู่วงกว้าง เป็นครูสอนธรรมศึกษา นำความรู้หลักธรรมไปสู่ยุวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงประชาชนผู้สนใจศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันทางการศึกษาหลายแห่งมีจำนวนผู้สนใจหลักสูตรธรรมศึกษาและสมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในสังกัดของวัดป่าสาลวันนั้น มีสถิติข้อมูลผู้สมัครสอบถึง ๔,๐๗๔ คน ถือว่ามีจำนวนผู้สมัครสอบมากเป็นอันหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา สำหรับปีการศึกษานี้

โดยโครงการนี้ จะเริ่มรับสมัครครูหรือบุคลากรที่มีจิตอาสา เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคมนี้ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อโครงการ “โครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

 

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *