ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง)


ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงการกตัญญูรู้คุณและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ในอดีต นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยในส่วนหนึ่งนั้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่กำลังศึกษาวิชาบาลีศึกษาในระดับประโยค ๑-๒ นั้นได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วยจำนวน ๖ ทุน อันประกอบไปด้วย
๑. นายจักรพงษ์ แซ่แต้
๒. นายพิสิทธิ์ หมั่นจำรูญ
๓. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย
๔. นางสาวยุวดี รัตนวิชัย
๕. นายเอกพล สมการ
๖. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นผู้มอบทุนให้กับพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาในระดับต่างๆ ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทั้ง ๖ คนดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 2
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *