ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย


ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้นในประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ตามที่สถานเอกัคราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เปิดให้เสนอโครงการเพื่อรับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เรียนรายวิชาภาษาฮินดี เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมตามโครงการดังกล่าว ๓๐ วัน ระหว่างวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาตมะคานธี ฮินดีวิศววิทยาลัย เมืองวรธา รัฐมหาราษฏระสาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อ Youth Hindi Studies Program,  โดยมีรายชื่อบุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาฮินดีในประเทศอินเดีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ (Mr. Suchart  Pimpan)                                          อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

๒. นายโยธิน  มาหา  (Mr. Yothin  Maha)                                                      อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ

๓. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย (Mr.Roekdee Kaenoi)

๔. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ (Miss Rungthip Suranart)

๕. นางสาวจงลักษณ์ เวียนสันเทียะ  (Miss Jongluk Veansantia)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 2
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *