สัมมนาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดสัมมนา ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  ณ อาคาร 36 ห้อง 36.02.05 โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนา 4 ประเด็นก็คือ
1. วิจัยในชั้นเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. หลักสูตร
4. เนื้อหาวิชาที่สอนหรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา” ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษได้เสนอปัญหาที่ไปพบเจอและแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป  โดยมีประเด็นที่นักศึกษาเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้คือ ได้รับให้สอนรายวิชาไม่ตรงกับที่เรียน เด็กสมาธิสั้น เวลาไม่พอ ทำกิจกรรมเยอะจนสอนไม่ได้ตามแผน
บางครั้งมีกิจกรรมทั้งอาทิตย์ บางครั้งทั้งเดือนก็มีกิจกรรมทั้งอาทิตย์ โดยนักศึกษาได้เสนอให้ทำงานให้เสร็จภายใน ชม. พยายามเก็บตัวชี้วัดในราย ชม.ให้ได้ สอนน้อย กิจกรรมเยอะส่วนมากจะตรงกันกับวันศุกร์ก็เลยมีปัญหา โรงเรียนมีกิจกรรมมาก เด็กติดเกมส์ แก้ปัญหาโดยการทำแบบฝึกหัด รายวิชาน่าเบื่อ พานักเรียนทำสื่อ เพื่อลดความน่าเบื่อ ก่อนที่จะสรุปและปิดสัมมนาในที่สุด

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 90.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *