กำหนดไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖)

 

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.    – นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในมหาวิทยาลัย

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.    – ลงทะเบียนเข้าห้องประชุม

– พิธีกรกล่าวการต้อนรับ พร้อมประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของการไหว้ครู

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.    – ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

– พิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล
– การกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาพระคุณครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยนางสาวสุดารัตน์  จันทร์สำโรง ประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

– ประธานในพิธี กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.    – พิธีมอบเกียรติบัตร

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.    – พิธีกรนำกล่าวบทสวดบูชาครู

– นักศึกษาพร้อมกันร้องสรภัญญะบูชาครู ประธานนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาญตน

– นักศึกษาพร้อมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม

– ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี นำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูตามลำดับ

– คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.    – พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย อาจารย์สุชาติ  พิมพ์พันธ์ (หมอสู่ขวัญ)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    – พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.    – กิจกรรมแสงเทียน แห่งความเพียร ส่องนำทาง

– กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรัก
*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *