นิเทศก์ติดตามการนำหลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ไปใช้ในสถานศึกษา


ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร หลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand ๔.๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร ๓๖ ชั้น ๒ ห้อง ๓๖.๐๒.๐๕ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะมีการอบรมให้ความรู้กับครูที่เข้ามาอบรมแล้ว ทางหลักสูตรยังได้จัดให้มีการนิเทศก์ติดตามการนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ไปนิเทศก์ติดตามการนำหลักสูตร TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand ๔.๐ ณ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา เพื่อเยี่ยมชมการสอนของคุณครูสำเรียง ทานกระโทก และคุณครูมนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ โดยคุณครูทั้งสองได้ประยุกต์ใช้หลัก TLLM ครูพุทธศาสนาและวัฒนธรรม Thailand ๔.๐ มาใช้ในสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและนักเรียนในชั้นได้อย่างลงตัว

       

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *