คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 21 กรกฎาคม 2560


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในส่วนของการอบรมนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรการบรรยายการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 95.00% ( 2
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *