ราชภัฏโคราช รับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 36.06.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นมา โดยมีพระมหาประเสริฐ ถาวโร ซึ่งเป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ทำการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม  ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าเข้ามาใช้ในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้คอยดูแลกิจกรรมดังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ คือ
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1
กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ไหว้พระ รับศีล และฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาประเสริฐ ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ ซึ่งเป็นผู้ทำพิธีและให้คำสอน พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าได้เป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะมักจะมีภาพหรือข่าวไปในแง่ที่ไม่ดีออกสื่อในช่วงรับน้องใหม่ในช่วงนี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *