พุทธศาสนศึกษาโคราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง ๓๖.๐๖.๑๑ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยมีวิชาที่ได้จัดเตรียมไว้สามรายวิชาคือ ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

  

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *