คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม…พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 17 แห่ง รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *