พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาวนา ประจำปีการศึกษา 2559


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาวนา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาจำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ  วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้หลักการและแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความพร้อมของวุฒิภาวะด้านอื่น ๆ เรียนรู้หลักการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *