กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดตรวจประเมิน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นประธานในการตรวจ นอกจากนั้นก็ยังจะมีคณะกรรมการและเลขานุการอีก 2 คน คือ อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร และอาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์  โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น มีกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้คือ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *