บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ตึก 24 ห้อง 24.125 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 2 โดยวิทยากร คือ อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *