ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน รอบสอบคัดเลือกทั่วไป สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2560


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการสอบ ดังนี้ 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบแสดงวุฒิ ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนที่มีผลการเรียนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายที่กำลังศึกษาอยู่ (เมื่อถึงวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำลังศึกษา) 2. แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)  ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนแต่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ** ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th/entrance/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512, 1559
ลิงค์ข่าวจากเฟซบุ๊ก : Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *