นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองใม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่  21-23 เมษายน 2560 นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดโครงการค่ายวิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองใม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก พร้อมด้วยชุมชนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วันที่จัดโครงการดังกล่าว

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากกำนันสกุล พาขุนทด กำนันตำบลหนองไม้ไผ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจากชมรมวิถีชนคนอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว นอกจากนั้นก็ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนด้วย โดยกิจกรรมที่ลงมาจัดทำในครั้งนี้นอกจากที่จะได้ร่วมพัฒนาซ่อมแซมเสาธง พร้อมด้วยการปรับปรุงฐานพระประธานเพื่อนำพระศาสดามิ่งมงคลมาประดิษฐานไว้เพื่อการสักการะกราบไหว้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันควร  นอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในหลายๆ กิจกรรม เช่น การตำสาด การทำไม้กวาด การทำขนม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชุมชนของท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในส่วนพิธีปิดนั้นทางโรงเรียนได้เชิญประครอง วงศ์ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายวิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครั้งที่ 2ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและชมรมวิถีชนคนอีสานที่ได้จัดโครงการดีๆ เพื่อบริการท้องถิ่น ก่อนที่ท้ายที่สุดจะได้มอบของที่ระลึกพร้อมด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชน ร่วมรับประทานอาหารและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560

     

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *