โครงการค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น ระหว่าง 24 – 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบึงพะไล


BG-Top1

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมามีบทต่อสงคมทำให้เยาวชนเหินห่างจากการทำประโยชน์ให้สังคมและท้องถิ่น  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะให้นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจะได้เรียนรู้และทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตัวเองและเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาจนนำสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทุนที่จะมาปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาคณาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ “ค่ายพัฒนาจิตอาสาสู่ท้องถิ่น” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมอาสาและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกประการหนึ่ง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมและการทำตนเป็นผู้มีจิตอาสา

005

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *