หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา ณ อาคาร 10.21


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา ณ อาคาร ๑๐.๒๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
เวลา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน ณ  อาคาร ๑๐.๒๑
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนา โดย คณาจารย์ในหลักสูตรฯ นำไหว้พระสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและกล่าวเปิดโครงการตามลำดับ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนาในรายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการพุทธศาสนาในรายวิชาธรรมะ, พุทธประวัติ และวินัย
เวลา ๑๕.๕๐ – ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดโครงการ เป็นอันเสร็จพิธี
ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๖๕ คน จากที่ลงชื่อไว้ ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔

02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 8529 8530 8531 8532 8533 8534 8535 8537 8540 8541 8543 8546 8547 s__5177356 s__5177357 s__5177359 s__5177360 s__5177361 s__5177362 s__5177363 s__5177364 s__5177365 s__5177366 s__5177367 s__5177368 s__5177369 s__5177370 s__5177371 s__5177372 s__5177373 s__5177374 s__5177375 s__5177376 s__5177385 s__5177386 s__5177387 s__5177388 s__5177389 s__5177390 s__5177391 s__5177392 s__5177393

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *