ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559


2559-1

ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนดังกล่าว งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) โดยในส่วนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้นได้รับทุนจำนวน 4 คน ด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ ชั้นปีที่ 4 
2. นายคณาธิป นาดี ชั้นปีที่ 3
3. นายชนะชัย คงดี ชั้นปีที่ 2
4. นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ชั้นปีที่ 2
และให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวปฏิบัติดังนี้

1.ให้นักศึกษาดังกล่าวที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัวในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมใหม่ หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

 2.ให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 07.30น. ณ หอประชุมใหม่ หากนักศึกษาคนใดไม่มารับทุนการศึกษาถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

Download (PDF, Unknown)

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *