การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการวันวิชาการของคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไป ประมาณ 200 กว่าคนเข้ารับฟัง

โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ห้อง 31.06.06 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยากาศของการเสวนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยเมื่อบรรยายเสร็จแล้วท่าน ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ยังได้กรุณาเขียนข้อความสรุปถึงการบรรยายอย่างน่าสนใจลงใน facebook ดังต่อไปนี้คือ

๑๐สิงหาคม๒๕๕๙

ผมบรรยายอะไร?
——

วันนี้มาบรรยายสดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เล่าประเด็นอื่น
เป็นเกร็ดความรู้
นอกจากที่ได้เขียนบทความวิชาการ
“บทบาทพุทธศาสนาในอาเซียน”
ให้อ่านแบบนักวิชาการ
ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์

เห็นว่าน่าสนใจเลยสรุปให้อ่านกัน
เป็นความรู้ที่น่าคิด

เลยเล่าเสริมว่ากรณีจบครุศาสตรบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
หรือพุทธศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
จะไปทำงานอะไร?

ในฐานะคนที่เรียนพุทธศาสนามา
จนจบนักธรรมเอก
จบป.ธ.๙จบพุทธศาสตรบัณฑิต

ได้เล่ายืนยันให้มั่นใจว่า
อย่ากลัวว่าจะว่างงานหรือตกงาน
จบแล้วมีงานทำแน่นอน

ผมเองก็จบพุทธ
แต่หลังจากนั้นก็ไปจบเพิ่มโท
อีกสาขาทางการเงิน
และจบเอกการค้านานาชาติ
เลยถนัดกับการทำโครงการธุรกิจ
ได้ใช้แง่คิดจากหลักธรรมบางส่วน
คิดวางแผนและเขียนแผนธุรกิจ
เขียนโปรเจ็กต์ทางธุรกิจเพื่อกู้แบงก์
รับบริหารโครงการให้กิจการต่างๆ
รวยระดับ7-10หลักมานักต่อนักแล้ว
แต่ไม่ขออวดอ้าง
ตนเองก็สำเร็จด้วย
คือพูดแล้วทำได้จริง
ถ้าไม่กำหนดประเด็นถึง
ก็ไม่อยากเล่าให้ฟัง

เท่าที่ผมสังเกต
คนจะรวยจะสำเร็จต้อง “กล้า”
ผมย้ำโดยเล่าว่าต้อง ๕กล้า
ต้องกล้าคิด กล้าฝัน กล้านำ กล้าทำ กล้าเปลี่ยน
ต้อง”ขยัน”ให้มากกว่าคนจบจุฬาฯ
หรือธรรมศาสตร์

เพราะคนจบสถาบันดีๆ
เขามีแต้มต่อดีกว่าและเหนือกว่าเรา
เราก็ต้องขยันให้มากกว่าเขาสัก ๕ เท่า

ต้องนอนสี่ถึงห้าทุ่ม
ตื่นแต่ตีสี่
ขยันอ่านตำราให้มากๆ
เรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริง

ตอนเรียน
ผมเขียนไว้ข้างฝาสอนใจตนว่า
“อย่านอนตื่นสาย”
เราจบราชภัฏไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว
ก็สู้แบบเด็กราชภัฏคือใช้ความนิสัยดี
ให้เป็นแต้มต่อ

ต้องค้นคว้าอ่านให้มากๆ
ฝึกอังกฤษให้เก่ง
ฝึกพูดภาษาอาเซียนให้ได้

ใช้ไอทีให้ชำนาญ
กล้าเข้าหาแสวงหาเข้าพบ
คนมีบุญ
เพราะคนมีบุญจะชักนำหรือพูดแง่คิด
ให้เราพบกับความโชคดี

ผมเล่าความจริงว่า
ผมเรียนพุทธศาสนาด้วยใจศรัทธา
ยุคที่เรียน๓ปริญญาตรี๓สาขาจบในปี๒๕๓๓
แท้ใบเดียวคือมสธ.
ส่วนป.ธ.๙กับพธ.บ.ยังเป็นปริญญาเถื่อน
สำนักงานก.พ.ยังไม่รับรอง

แต่ผมก็เรียนมหาจุฬาฯ
เพราะผมตื่นเต้นดีใจที่จะได้เรียน
กับศ.พิเศษเสฐียรพงษ์วรรณปก
ท่านจบโทจากอังกฤษ
ศ.พิเศษจำนงค์ทองประเสริฐ
ท่านจบโทจากอเมริกา
ศ.พิเศษเสฐียรพันธรังษี
ท่านจบโทจากญี่ปุ่น

ท่านสอนเกร็ดความรู้อะไรผมก็จดเอาไว้
อาจารย์จำนงค์สอนให้ผมใช้ความพยายาม
เอาชนะโชคชะตาฟ้าลิขิต
อาจารย์เสฐียรพงษ์แนะวิธีไปเรียนต่ออังกฤษ
อาจารย์เสฐียรเล่าเกร็ดชีวิต
ท่านไปเรียนญี่ปุ่นได้ภรรยาญี่ปุ่น
ได้สนุกสนานกับชีวิตในญี่ปุ่น
เล่าเรื่องเกียวโตเมืองนารา
ผมฟังแล้วก็อินน์ตามแล้วเคลิ้มสุดๆ

ก.พ.ไม่รับรองเรียนแล้วได้ความรู้
ผมก็ปลื้มสุดๆเพราะได้เรียนกับเหล่านักปราชญ์

เรียนบาลีผมก็ขยัน
แปลบาลีแต่ละประโยคแต่ละชั้นปี
ท่านอื่นๆแปลกัน๗-๘รอบ
ผมเองแปลบาลีตั้งแต่ป.ธ.๓-๙
ไม่เคยต่ำกว่า๒๕รอบ
แล้วไหนจะสอนและเขียนตำรา
คือคิดและทำเพื่อผู้อื่นที่เรียนกันยากลำบาก
ผลบุญก็เลยหนุนนำชีวิต
ให้ได้พบเจอแต่พระดี คนดี
เพื่อนดี หลากหลายวงการ

งานอื่นๆช่วยล้างส้วมเหม็นก็ทน
กวาดวัด ล้างจาน ผมก็ทำหมด
ไม่เกี่ยงงาน ไม่ได้เงินก็ทำงานในวัดทุกงาน
ถือว่าเอาบุญได้บุญ

ผมเล่าว่าส่วนตัวผมเชื่อว่า
ภาษาบาลีศักดิ์สิทธิ์
ที่ผมสำเร็จและได้ดิบได้ดีในวันนี้
เพราะผมยึดธชัคคสูตรในพระไตรปิฎก
เป็นหลักคิดในการใช้ชีวิตให้เป็น
ใช้ชีวิตให้คุ้มอยู่อย่างคนไม่ประมาท

ทุกวันนี้ผมสวดอิติปิโสในใจ
สวดคาถาบาลีของรัชกาลที่๕
สวดคาถาชินบัญชรภาษาบาลี
สวดคาถาหลวงปู่ทวด
นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา
แปลพระบาลีเป็นคติสอนใจตนเช่น
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

อ่านพระบาลีตลอดไม่เคยทิ้งไม่เคยลืม

เรียน ทรงจำ ท่อง สวด ภาวนาพระบาลี
ไม่ลืมกระทั่งบัดนี้

อังกฤษก็ทุ่มเท
ฟังพูดอ่านเขียนครบ๔ทักษะ
เล่าว่าแปลกพอเรียนผ่าน๕ปี
ทันทีที่ฝันเป็นอังกฤษก็บรรลุแตกฉานอังกฤษ

ผมยังถนัดงานเขียนตำราบทความวิจัย
งานสอน
งานบริหารโครงการหรือ
งานให้คำปรึกษา
การทำธุรกิจ

งานวิจัยผมพาบินไปนำเสนองานวิชาการ
มหาวิทยาลัยดังๆมีชื่อเสียง
เมืองนอกในยุโรปและอเมริกาสบายๆ
เพราะผมมีเครือข่ายนักวิจัยทางสายนี้มาก

ผมเล่าประสบการณ์ธุรกิจให้ฟัง
เป็นเกร็ดความรู้
ขอได้ฟังคนเล่าถึงสินค้าหรือบริการใดๆ
ไม่เกิน๓ชั่วโมง
ผมก็มองขาดว่าธุรกิจจะรวยหรือเจ๊ง

เพราะผมเรียนและทำงาน
ด้านการบริหารธุรกิจต่างๆนานเกินสิบปี
จนเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง

ตอนท้ายผมบอกว่า
คนเราต้องมีเป้าหมาย
อยากสำเร็จ
จงใช้ชีวิตแบบคนมีเป้าหมาย
ก็จะสำเร็จ

ผมยกตัวอย่าง
ผมถนัดและเชี่ยวชาญการลงทุน
ชำนาญการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด
เพราะจบเอกด้านบริหารธุรกิจ

ก็เลยมีกิจการต่างๆมาใช้บริการ
ความคิดและการวางแผนจากผม

ปกติผมเป็นคนมีค่าตัวแพงแต่ไหนแต่ไร
ไม่เคยทำงานรับใช้ใครฟรีๆ

จะยินดีทำให้ฟรีหรือไม่สนใจเรียกค่าตัว
ก็เฉพาะงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น

เด็กมาฟังกันเยอะ
พระก็มาฟังกันมาก
เห็นเด็กบางคนส่วนน้อย
มานั่งหลับนั่งแช็ตในบางมุม

เลยบอกว่าไม่เหมือนสอนนศ.ฝรั่งในอเมริกา
สอนนศ.เกาหลีในประเทศเกาหลี
สอนนศ.จีนในเมืองจีน
หรือสอนนศ.เวียดนามในประเทศเวียดนาม

นักศึกษาในประเทศอื่นๆ
ที่ผมไปสอนมา
มหาลัยต้องตีตั๋วเฟิร์สต์คลาสหรือชั้นธุรกิจ
พูดวันเดียวต้องจ่ายค่าตัวผมแพง
หกหลักขึ้นไปจึงจะบรรยาย
ไม่บรรยายฟรีหรือถูกๆก็ไม่รับบรรยาย

การบริหารโครงการ
ค่าวางแผนงานตัวเลขที่จ่ายก็หกถึงเจ็ดหลัก

นึกถึงคำว่า “เสียของ”
ผมถึงไม่ค่อยอยากบรรยาย
ในบรรยากาศที่ไม่ตั้งใจเรียน

คนที่ไม่ตั้งใจ
ต้องให้ไปเรียนหลักสูตรสายบริหาร
ที่ค่าวิชาแพง

จะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังกัน
จริงจังกว่านี้

ตอนท้ายได้แนะนำว่า
สายการโรงแรมระดับนานาชาติ
กลุ่มสตาร์วู้ดยังต้องการ
นักศึกษาที่จบพุทธศาสนา
เพราะมองว่าน่าจะมีธรรมะคือซื่อสัตย์
ธุรกิจในเครือซีพีก็ต้องการเช่นกัน

แต่ในภาพรวมก็ตั้งใจฟังกันด้วยดี

ผมแนะนำมหาวิทยาลัยชาวพุทธสายวัชรยาน
ชื่อมหาวิทยาลัยทงกุกที่กรุงโซล
มีชื่อเสียงเหมือนกัน
ชาวพุทธไทยน่าไปเรียนต่อ
อยากเห็นอธิการบดีมจร.และมมร.
จัดทุนให้ผู้เรียนพุทธได้ไปต่อตรี_โท_เอกกัน
จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่

สรุปว่าอยากได้งานดีๆเงินดี
ก็ต้องเรียนต่อแพทย์ วิศวะ บริหาร

ที่ผมทำงานดีเงินดี
เพราะผมเรียนพุทธเป็นฐาน
แล้วต่อยอดไปเรียนสายบริหาร
เน้นบริหารการเงิน
เรียนยากจบยากแต่จบแล้วเงินดีรายได้ดีจริง

จบพุทธอย่างเดียวเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว
อย่าหยุดเรียนรู้เพียงแค่นั้น
ให้เรียนวิชาชีพอื่นๆต่อยอด
เพื่อยังชีพให้เป็นไปได้ครับ

อย่าหยุดที่จะแสวงหาความรู้วิชาชีพอื่นๆเสริม

เรียนให้ลึก
รู้ให้กว้าง
เก่งให้จริง
ทำงานให้เป็น
มีพวกมีพ้อง
มีเส้นมีสาย
ความสำเร็จก็จะมาเองครับ!

01 02 03 04 05 06
07 11
08 09 10  12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 37 38 394345464748

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *