โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จัดวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560


โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาจัดวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560
***************************************

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และผู้มีส่วนได้เสียอีก 2 ท่านเข้าร่วมวิพากษ์ดังนี้คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2. ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ดร.แสวง แสนบุตร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้มีส่วนได้เสียอีก 2 ท่าน
1. นายไพโรจน์ วิศิษฎ์ศิลป์ จาก โรงเรียนบ้านยางวิทยา
2. นางบังอร มาฆะเซ็นต์ จาก โรงเรียนคอนสวรรค์
ซึ่งบรรยากาศในการวิพากษ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อจบการวิพากษ์หลักสูตรแล้วก็ได้มีการมอบของที่ระลึกและปิดการวิพากษ์หลักสูตรตามลำดับ

S__1490949 S__1491005 S__1491004 S__1491001 S__1490999 S__1490997 S__1490996 S__1490994 S__1490993 S__1490992 S__1490991 S__1490990 S__1490989 S__1490988 S__1490987 S__1490986 S__1490985 S__1490984 S__1490983 S__1490982 S__1490981 S__1490980 S__1490979 S__1490978 S__1490977 S__1490976 S__1490975 S__1490974 S__1490973 S__1490972 S__1490971 S__1490970 S__1490969 S__1490968 S__1490967 S__1490966 S__1490965 S__1490964 S__1490963 S__1490962 S__1490961 S__1490960 S__1490959 S__1490958 S__1490957 S__1490956 S__1490955 S__1490954 S__1490953 S__1490952 S__1490951

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *