กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2559


ปฐมนิเทศ590713

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
วันที่  13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.

ห้อง  10.21  อาคารสำนักสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**********************************************

วันที่   13 กรกฎาคม 2559

13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น.  พิธีเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง “การเป็นนักศึกษาพระพุทธศาสนาที่ดี”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14.00 – 14.30 น.  พบประธานโปรแกรมวิชา บรรยายเรื่อง “แนะนำโปรแกรมวิชาและหลักสูตรการศึกษา”

14.30–15.00 น.    แนะนำและทำความรู้จักคณาจารย์ในโปแกรมวิชา

15.00–16.00 น.    กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและเลือกหัวหน้าหมู่เรียนโดยรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ปิดการปฐมนิเทศ

 

หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *