พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้ว


เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพแล้วด้วยหัวใจล้มเหลว เพราะปอดอับเสบ รวมอายุได้ 68 ปี 6 เดือน 7 วัน รวม 48 พรรษา  ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ Ccu การไฟฟ้าชั้น2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก : พระครูสิริสีมาภรณ์ เลขาสงฆ์โคราช

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิมลโมลี (ดำรง ปธ.9, ศษ.ด.,พธ.ด.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง วันที่ 24 พค.2559 ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพ พระอารามหลวง

กำหนด

13267694_1722494351351697_3083085674472384159_n

 ประวัติพอสังเขป

พระราชวิมลโมลี  (ดำรง  ทิฏฐธมฺโม  ป.ธ.๙,ศษ.ด.)

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

เจ้าอาวาสวัดพายัพ  พระอารามหลวง (ปัจจุบัน)

สถานะเดิม 

        ชื่อ  ดำรง  นามสกุล  ด้อมกลาง  ชาติกาล  วันเสาร์  ขึ้น  ๓  ค่ำ  เดือน  ๑๒  ปีกุน  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๙๐   ชาติภูมิ  บ้านเลขที่  ๓๔  หมู่ที่  ๑๒  บ้านด่านทองหลาง  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  บิดา  นายพรม  ด้อมกลาง  มารดา  นางทอง  ด้อมกลาง

บรรพชา

วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๕  วัดด่านทองหลาง  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  พระอุปัชฌาย์  เจ้าอธิการเพชร  พทฺธญาโณ  วัดด่านทองหลาง  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท

วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๑  วัดด่านทองหลาง  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  พระอุปัชฌาย์  เจ้าอธิการเพชร  พทฺธญาโณ  วัดด่านทองหลาง  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๐๔  สำเร็จการศึกษาชั้นประภมศึกษาปีที่  ๗  จากโรงเรียนชุมพวงวิทยา

พ.ศ.๒๕๐๘  สอบได้  น.ธ.เอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์

พ.ศ.๒๕๑๒  สอบได้  ป.ธ.๓  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพายัพ

พ.ศ.๒๕๑๖  สอบได้  ป.ธ.๖  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพายัพ

พ.ศ.๒๕๑๙  สอบได้  ป.ธ.๙  สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.)  สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.๒๕๕๑  ศึกษาระดับปริญญาเอก (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  สาขาวิชาภาษาบาลี  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ.๒๕๒๖  ได้รับประกาศนียบัตร-พัดรอง  สำนักเรียนพระปริยัติธรรมตัวอย่างประเภทดีเด่น  จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  (วาสนมหาเถร)

พ.ศ.๒๕๒๖  ได้รับประกาศนียบัตร-พัดรองวัดพัฒนาตัวอย่างประเภทดีเด่น  จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  (วาสนมหาเถร)

พ.ศ.๒๕๒๗  สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรีได้ยกย่องนำประวัติผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะเป็นพระนักพัฒนาดีเด่น  ลงในหนังสือ  THAI  LIFE LAND  OF  THE  YALLOWROBES  :  REVISITED  ฉบับเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๒๗

พ.ศ.๒๕๓๐  ได้รับเสาเสมาธรรมจักรสาขาการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ฯลฯ

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี  ๒๕๒๙-๒๕๕๐  เดินทางไปศึกษาดูงาน  ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  และไปเพื่อสัมพันธไมตรีด้านศาสนาในต่างประเทศ  จำนวนหลายครั้ง  คือ  ประเทศอินเดีย  เนปาล  ศรีลังกา  พม่า  ลาว  กัมพูชา  สิงคโปร์  มาเลเซีย  จีน  สหรัฐอเมริกา

ฯลฯ

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๑๙  ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร-พัดยศเปรียญธรรม  ๙  ประโยค  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

พ.ศ.๒๕๒๓  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ  พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่  พระศรีธรรมาภรณ์  ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  พระบรมมหาราชวัง

พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่  พระราชวิมลโมลี  ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย  พระบรมมหาราชวัง

ทางโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ขอถวายความไว้อาลัยในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านพระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาด้วยความเคารพ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *