ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559


โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เพื่่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระเบียบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยมีคณาจารย์ในโปรแกรมและนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคาร 10.21 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9717 9718 9722 9723 9729 9730 9747 9751

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *