พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา พณฯท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวโคราชมาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนมาก
โดยเมื่อได้เวลาตามกำหนดแล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปประดิษฐานยังโต๊ะหมู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ในการนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย
ลำดับต่อมา พณฯท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นประธานเดินเข้าไปที่โต๊ะหมู่ วางผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้านหน้าพระอุโบสถ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลัษณ์ ยื่นมือไปเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ ลำดับต่อมาประธานพิธี รับผ้าพระกฐินพระราชทาน อุ้มประคองว้ตรงอก ยืนตรงแสดงความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ถวายความเคารพ  จากนั้นประธานพิธี ประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถ  นำผ้าพระกฐินพระราชทานวางไว้บนพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2
ลำดับต่อมาประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ กราบ 3 ครั้ง แล้วไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระกฐิน ส่งให้เจ้าหน้าที่ ยกผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประคอง ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธาน พระอุโบสถ กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิพระราชทาน กล่าวจบแล้ว วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ประธานพิธี ยกพานแว่นฟ้าประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 และประเคนพานเทียนพระปาฏิโมกข์ เสร็จแล้วกลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้ให้
พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม  ถวายเครื่องพระกฐินแด่พระสงฆ์องค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน จากนั้นผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ลำดับต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศยอดจำนวนเงินที่บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงพระอารามหลวง ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,883,527.57 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )
จากนั้นประธานพิธี ถวายใบปวารณาโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาส  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานพิธี กรวดน้ำ รับพร ประธานพิธีกราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ พระสงฆ์ออกจากพระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี
โดยในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในปี 2566 ที่จะถึงนี้ และทางมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาแด่ภิกษุ สามเณรและนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธจินดาต่อไป

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *