ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2565 วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565


เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งจัดการประชุม ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 5  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบ
1.1 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1.2 กฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
.
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
.
ระเบียบวาระที่ 3  ไม่มี
.
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนำเสนอพิจารณา
4.1 พิจารณาปรับแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
4.2 พิจารณาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ให้นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ก่อนที่จะได้ปิดประชุมในเวลา 16.45 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *