กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑  ปีขาล) ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๑๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ฟังธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๐) ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีนายวนัส จอสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๑ เป็นผู้นำไหว้พระ สวดมนต์ อาราธนาศีล ร่วมทั้งเป็นต้นเสียงในการถวายสังฆทาน ก่อนจะที่ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ นำโดยพระครูศีลวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโนนเมือง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน ๓ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรดังกล่าวด้วย

โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการช่วยอำนวยความสะดวกคือคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ดำเนินการในการจัดเตรียมสถานที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตร ตลอดจนการรับบาตร ช่วยยกข้าวสารอาหารแห้ง การคัดแยกประเภทของข้าวสาร อาหารแห้งที่เอามาใส่บาตร ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ต่อไป

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *