กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 5

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กล่าวแล้วข้างต้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ในไดรกลุ่ม (ใช้อีเมลมหาวิทยาลัย)
บันทึกเชิญประชุม จำนวน 1 หน้า คลิ๊กที่นี้
วาระการประชุม จำนวน 2 หน้า คลิ๊กที่นี้
เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 63 หน้า คลิ๊กที่นี้

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *