แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ที่ได้รับการเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ประจำปี 2565


สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ประจำปี 2565 โดยมีการใช้สิทธิ์เลือกกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ( ก.บ.พ. ) จากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยสายวิชาการ คัดเลือกตัวแทน จำนวน 2 คน มีอาจารย์สมัคร 3 คน และสายสนับสนุน คัดเลือกตัวแทน จำนวน 2 คน มีเจ้าหน้าที่สมัคร 2 คน ซึ่งได้ลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ที่ผ่านมา โดยใช้ @NRRUMAIL ผ่านระบบออนไลน์ ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.)  ดังต่อไปนี้

กรรมการจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ นาคิน
2. อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
กรรมการจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
1. นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
2. นางสาวเปรมยุดา ต่วนดอน

ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) ประจำปี 2565 ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *