คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ทีผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ “ร้อยรักสีชมพู มุทิตา กษิณานุสรณ์”  วันแห่งเกียรติยศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565  ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. นายชวัช วัชรโชติ จากกองอาคารสถานที่และบริการ เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 36
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นประธานกล่าวอวยพรและมุทิตาจิต พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการอย่างอบอุ่น ซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง
โดยในส่วนของคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำของที่ระลึกมามอบให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ท่าน เพื่อแสดงมุทิตาจิตในวาระที่ได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ดังกล่าว

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *