รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566


รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้

1. รอบรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 6 มกราคม 2566 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดรับรอบแฟ้มสะสมผลงานจำนวน 15 คน  

2. รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, โควตาเรียนดี, โควตากิจกรรมดีเด่น และโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน) รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2566 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

3. รอบรับตรงร่วมกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เลือกได้ 10 สาขาวิชา

4. รอบรับตรงอิสระ รับสมัครระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่เว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 044-009-009, ต่อ 3120 – 5

*** เปิดเทอมใหม่ 1/2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เกี่ยวกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ⬇️⬇️⬇️

ทำเนียบนักศึกษารุ่นที่ 1 – 11 ปีพุทธศักราช 2555 – 2564
ทำเนียบศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 – 6
ทำเนียบศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ทำเนียบผู้ได้ทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น
ทำเนียบผู้ที่ได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สถิตินักศึกษา
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4 ปี)

ความประทับใจที่มีต่อการเรียนในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *