เชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหม่ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
2. รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ
3. ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
4. ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
5. ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
6. ผศ.ดร.สมร แสงอรุณ
7. อ.สุทัศ เติมสายทอง
8. ดร.ไสว กันนุลา
9. นายชวัช วัชรโชติ
10. นางนงค์นุช กาวินตะคุ
11. นายสุวัฒน์ กุมพัฒน์
12. นายอำนาจ พูนพะเนา
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ที่ งานเลขาและประชุม อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9203

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *