คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ไปบริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเเละค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะค่างาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ นายสิทธิชัย ทวีโคตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 6 พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 23 คน ประกอบไปด้วย นางสาวกัญญาณัฐ ช้อนผักแว่น นางสาวกัลยา คงน้ำ นางสาวกัลยาณี พันตะคุ นางสาวณปภัช มิ่งขวัญ นางสาวณัฐกาญ สมดี นางสาวธัญญาพร ชูลำภู นางสาวปรางทิพย์ จิตรพิมาย นางสาวพัชรี เคยตะคุ นางสาวรัตน์เกล้า เผ่าต๊ะใจ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริบุตร นางสาวศิริวรุณ ระไวกลาง นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ นางสาวอภิชญา วะเรือน นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นายปณวัตร สินประสพ นายภัคเดช พูลพร นายภูวนาถ แก้วหิน นายอานุภาพ โปรยโคกสูง นางสาววรญา สิริบวรภัทร์ นายบูรพา ขากลาง นางสาวธิดารัตน์ สาดา นายวนัส จอสูงเนิน และนางสาวพิมพ์ญาดา พิมพ์กลาง โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของโรงเรียนบ้านมะค่างาม นำโดย ผอ.ขวัญชัย พรมแสน ผอ.โรงเรียนบ้านมะค่างามร่วมกับหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเเละค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะค่างาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนจำนวน 221 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม01
ภาพกิจกรรม02
ภาพกิจกรรม03

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *