นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา


เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานร่วมกับโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการค่ายวิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานมีจิตสาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การช่วยเหลือท้องถิ่นและการทำตนให้เป็นผู้มีจิตอาสา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้คือ

๑.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ
๒.  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
๓.  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมและท้องถิ่น

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานร่วมกับโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด พร้อมด้วยชุมชนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง ๓ วันที่จัดโครงการดังกล่าว

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอาจารย์โยธิน มาหา ประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา จากโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียดให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว นอกจากนั้นก็ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนด้วย โดยกิจกรรมที่ลงมาจัดทำในครั้งนี้นอกจากที่จะได้ร่วมพัฒนาซ่อมแซมห้องน้ำและห้องเรียนแล้ว ทางคณาจารย์และนักศึกษาก็ยังได้ช่วยปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน พร้อมด้วยการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ใช้ถนนโดยสะดวก นอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนในหลายๆ กิจกรรม เช่น การตำสาด การทำไม้กวาด การเผาข้าวหลาม เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชุมชนของท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในส่วนพิธีปิดนั้นทางโรงเรียนได้เชิญนายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายวิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและชมรมวิถีชนคนอีสานที่ได้จัดโครงการดีๆ เพื่อบริการท้องถิ่น ก่อนที่ท้ายที่สุดจะได้มอบของที่ระลึกพร้อมด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมรับประทานอาหารและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่าน

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *