แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565


ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565 ในหัวข้อ “ร้อยอดึตเรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช” วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและ นวัตกรรม ของแต่ละสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าและครูในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่มีคุณธรรมและผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู อาจารย์และนักศึกษาต่อไป โดยหนึ่งในการจัดกิจกรรมนั้นคือ การจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดให้แต่ละสาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาดังกล่าวทั้ง 18 สาขาวิชา โดยในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครูดังกล่าวได้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นประกอบไปด้วย 1. นายโชคทวี ฤทธิ์จันทึก และ 2. นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายโชคทวี ฤทธิ์จันทึก และนางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและหลักสูตรฯ ได้ในการจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู การประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565 “ร้อยอดึตเรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช” ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *