แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง 2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ 3. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก และ 4. นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 “ร้อยอดึตเรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช”  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานดังกล่าว โดยมี รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์นักศึกษา และครูประจําการ ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าและครูต้นแบบในพื้นที่ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านคุรุศึกษา แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและนักเรียน ในหัวข้อ “ร้อยอดึตเรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วได้มีการประกาศและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ คือรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 30 คน และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ จำนวน 32 คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติเป็นเกียรติบัตร จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง 2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ 3. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก และ 4. นางสาวชนนิกานต์ เข้าเมือง  ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประเภทสร้างชื่อเสียงในระดับชาติให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2565
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *