อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)


วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยการนำของอาจารย์โยธิน มาหา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 11 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นายบูรพา ขากลาง, นางสาวปาริชาติ คงชัย, นางสาวรังสินี ไลไธสง, นางสาววรญา สิริบวรภัทร์, นางสาวบุษกร กุมขุนทด, นางสาวสมฤทัย ช่างผัสส์, นางสาวนริศรา เงินพิมพ์, นางสาวสุภัสสรา เกิดขุนทด, นางสาวธิดารัตน์ สาดา, นางสาวเปรมสินี จบเจนไพร และนางสาวพิชญาภา ไชยโม ออกทำกิจกรรมเรียนรู้และบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครูและน้อมนำหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม ขอขอบพระคุณ ดร.อนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *