ขอเชิญร่วมรับฟัง “7 กระบวนทัศน์วิจัยทางศาสนาในโลกสมัยใหม่” ผ่านระบบ Zoom online Meeting


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มจร
…………………………………………………..

ขอเชิญร่วมฟัง “7 กระบวนทัศน์วิจัยทางศาสนาในโลกสมัยใหม่”

………………………………………………….

1. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางปรัชญา บรรยายโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565-เวลา13.00-16.00 น.
.
2. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางสตรีนิยม บรรยายโดย ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา ในวันที่ 11สิงหาคม2565-เวลา13.00-16.00น.
.
3. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยา บรรยายโดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ,ดร.- ในวันที่ 18 สิงหาคม2565- เวลา 09.00-11.30น.
.
4. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางเทววิทยา บรรยายโดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565-เวลา13.00-16.00 น.
.
5. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางสังคมวิทยา บรรยายโดย ดร.ลำพอง กลมกูล ในวันที่ 15 กันยายน 2565-เวลา 13.00-16.00 น.
.
6. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางปรากฎการณ์วิทยา บรรยายโดย รศ.ดร.มารค ตามไท ในวันที่ 1 กันยายน 2565-เวลา 13.00-16.00น.
.
7. การศึกษาศาสนาด้วยกระบวนทัศน์ทางมานุษยวิทยา บรรยายโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ในวันที่ 10 กันยายน2565-เวลา09.00-16.00น.
.
รับฟังผ่านระบบ Zoom online Meeting ID: 233 751 2628

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : ภาควิชาศาสนาและปรัชญา มจร

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *