คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565 วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจําปี 2565 ในหัวข้อ “ร้อยอดึตเรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช” วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ภาคเช้าเวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเวลา 08.45 น. เชิญรับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ ต่อด้วยการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้นเวลา 09.30 น. จะเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ เวลา 10.00 น. จะเป็นกิจกรรมเล่าขานตำนานครูโคราช อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม จากนั้นเวลา 10.30 น. จะเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง 1. การผลิตครูและการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 2.การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครู ว PA โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ กคศ. และรักษาการเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งสามารถรับชมได้ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม ID : 994 6956 4049 Passcode : 123456 หรือช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดทาง EDUNRRU
ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน + Live บูธภายในหอประชุม คือโครงการสร้างครุของพระราชาและโครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก
เวลา 13.00-14.00 น. การจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านวิชาชีพครู
เวลา  13.00-15.00 การเสวนาวิชการตามห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ห้องที่ 1 “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การวัดผล การประเมินผล การวิจัย และสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา”
ห้องที่ 2 “From Past to Future of Learning…จากอดีต..สู่อนาคตการเรียนรู้…”
ห้องที่ 3 “การพัฒนารูปแบบทางการบริหารการศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ”
ห้องที่ 4 “ฟังด้วยใจ อยู่ห่างไกล ใจใกล้กัน”
ห้องที่ 5 “จากพิมายสู่เมืองพระนคร (นครวัด นครธม)”
ห้องที่ 6 “มุมมองครูกับการสอนเด็กพิเศษ”
ห้องที่ 7 “เด็กดื้อ เด็กเกเร เด็กหลังห้อง เป็นปัญหาในห้องเรียนจริงหรือ?”

7 หัวข้อ การเสวนาวิชาการ (จำกัดผู้เข้าร่วม หัวข้อละ 280 คน) ผ่านระบบประชุม Zoom Cloud Meeting เนื่องในงาน การประชุมวิชาการ : ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565 “ร้อยอดีต เรียงปัจจุบัน 99 ปี เล่าขานตำนานครูโคราช”
💡 ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในทุกหัวข้อ มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรประกอบการร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ
💡 คลิกลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์ Zoom เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลิ๊กที่นี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ EDUNRRU

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *