แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565


ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ควรได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2565 นั้น บัดนี้ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของนักศึกษา จำนวน 4 คน   อันประกอบไปด้วย
1. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. นายโชคทวี ฤทธิจันทึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. นางชนนิกานต์ เข้าเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พุทธศักราช 2565 ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้ง 4 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 คนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีดังกล่าว ซึ่งกำหนดวันเวลา และสถานที่ไปรับรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *