ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2565
————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นั้น
.
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ในการนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ไม่มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
.
1. บันทึกข้อมูลการรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐาน ทางเว็บไซต์ https://entrance.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2565
.
2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว และพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ https://entrance.nrru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565
.
3. หากไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกำหนด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-14.30 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *